Na życzenie Klientów:

Przed rozpoczęciem szkolenia:
▪ Analiza potrzeb szkoleniowych firmy
▪ Testy kwalifikacyjne (test pisemny i ustny)
▪ Analiza potrzeb słuchaczy
▪ Podział słuchaczy na grupy
▪ Opracowanie programów nauczania dla poszczególnych grup
▪ Wyznaczenie grafiku zajęć

W trakcie trwania szkolenia:
▪ Monitorowanie procesu nauczania/dydaktycznego (hospitacje, nadzór nad realizacją programów nauczania)
▪ Testy weryfikujące postępy słuchaczy
▪ Raporty frekwencji i postępów słuchaczy
▪ Badanie poziomu satysfakcji słuchaczy z prowadzonych szkoleń

Po zakończeniu szkolenia:
▪ Kompleksowy raport z realizacji szkolenia
▪ Indywidualne raporty osiągnięć słuchaczy
▪ Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

ZAPRASZAMY
ul. Srebrna 16 lok. 17, parter
00-810 Warszawa
tel. kom. 609 612 596
e-mail:
© Copyright by Polanglo Szkoła Języków Obcych
angielski warszawa, szkolenia językowe dla firm, zajęcia dla dzieci i młodzieży,
przygotowanie do egzaminów, zajęcia grupowe, zajęcia indywidualne, zajęcia uzupełniające,
zajęcia specjalistyczne, tłumaczenia pisemna, tłumaczenia ustne,
tłumaczenia symultaniczne, tłumaczenia konsekutywne, cała Polska
Projekt & cms: www.zstudio.pl