Audyt, którego celem jest sprawdzenie poziomu i kompetencji językowych zakończony pisemnym szczegółowym raportem.

Procedura audytu:

Etap Opis  Czas trwania
Test pisemny Ankieta zawierająca 100 pytań jednokrotnego wyboru (zaznaczenie odpowiedniej odpowiedzi) pozwalająca szczegółowo określić poziom zdającego. ok. 30 minut

Test ustny 
Rozmowy zdających w parach lub indywidualnie (w zależności od wybranej formy) sprawdzające umiejętności ustnej wypowiedzi i/lub szczegółowe kompetencje (np.: rozmowa telefoniczna, prezentacje, obsługa klienta, itp.) i doprecyzowujące wyniki testu pisemnego  ok. 15 minut na parę/ osobę
Raport końcowy Raport opisujący precyzyjnie poziom, kompetencje i umiejętności poszczególnych osób. Możliwe jest określenie i zasugerowanie ścieżki rozwoju językowego w celu optymalnego osiągnięcia celów wyjściowo podanych. -


Kompetencje egzaminatorów: 
Egzaminatorzy biorący udział w audycie to metodycy i/lub doświadczeni lektorzy, którzy dokładnie znają sposoby i cele szkoleń językowych, procedury określania i testowania kompetencji – z jednej strony – a z drugiej, są doświadczonymi fachowcami prowadzącymi różnorodne szkolenia językowe dla firm i instytucji. Pracując w zgodzie z przedstawioną powyżej formą i w ścisłym kontakcie, są w stanie precyzyjnie określić poziom pracowników

Gwarantujemy sprawne przeprowadzenie przedstawionego powyżej audytu w miłej atmosferze, w przypadku wizyty w Firmie, nie absorbując swoją obecnością nadmiernej uwagi. Dzięki temu całość zorganizowana jest szybko, a testowani pracownicy mogą w miarę nieskrępowanie wykonywać swoje codzienne zadania.
 

ZAPRASZAMY
ul. Srebrna 16 lok. 17, parter
00-810 Warszawa
tel. kom. 609 612 596
e-mail:
© Copyright by Polanglo Szkoła Języków Obcych
angielski warszawa, szkolenia językowe dla firm, zajęcia dla dzieci i młodzieży,
przygotowanie do egzaminów, zajęcia grupowe, zajęcia indywidualne, zajęcia uzupełniające,
zajęcia specjalistyczne, tłumaczenia pisemna, tłumaczenia ustne,
tłumaczenia symultaniczne, tłumaczenia konsekutywne, cała Polska
Projekt & cms: www.zstudio.pl